top of page
LOGO_edited_edited_edited.png
 
 
Naš logo

Pošto su osnivači udruženja tri žene iz različitih profesija, životnih iskustava, veština i kompetencija, skladno sa ovom činjenicom naš logotip je upravo u obliku konture žene uzdignutih i raširenih ruku na gore, kao i krugova rasutih iznad tih raširenih ruku, na način i u pravcu da oblikuju izgled krošnje drveta.  Svaki od ovih krugova, koji nose simboliku plodova drveta, ukazuje na neke od ciljeva Udruženja, a slika kao celina simboliše energično, pozitivno, iskreno, srdačno, voljno, empatično širenje ruku prema društvu, kako bi se ono prigrlilo, istovremeno nudeći toplinu i sigurnost zagrljaja, kroz ostvarivanje postavljenih ciljeva.  Drvo – simbol žene je zdravo, stabilno, sigurno, dobro ukorenjeno, sa jakim i zdravim korenovim sistemom.  Ono crpi zdrave sokove iz svog korena, a prima samo da bi dalje prosledilo.  Ako drvo plodove zadržava za sebe i ako oni ostanu neubrani, ti će plodovi na drvetu istrunuti, ali ako se u punom jeku zrelosti i zdravlja uberu i proslede onima u potrebi koristiće kao blagodet i neizreciva korist primaocu.  To je suština i misija našeg Udruženja, slikovito prikazana ovim simboličnim logotipom. 

Learn More
bottom of page